JORDI MAS

Llicenciatura en Odontologia, Universistat Internacional de Catalunya 1997-2002

Màster en Endodòncia: Universitat Internacional de Catalunya 2004-2006

Professor col.laborador al Màster en Endodòncia; Universistat Internacional
de Catalunya 2006-2008.